• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

 • 5

  Description slide 5

 • 6

  Description slide 6

 • 7

  Description slide 7

ssklogo3

ประวัติโดยสังเขป

                  บริษัท  เอส.เอส.เค.พลาสติก  จำกัด   เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่   23  กรกฎาคม พ.ศ. 2545  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  71/11   หมู่ 5   ต.ท่าข้าม   อ.บางปะกง   จ.ฉะเชิงเทรา   24190  บนพื้นที่ประมาณทั้งหมด   ไร่   ลักษณะงานของกิจการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปพลาสติก ประเภทยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆตามแบบและข้อกำหนดของลูกค้า

updating

Quip

3 Things you can't recover in life: The moment after it's missed The word after it's said And the time after it's wasted